Opningstider og aldergrense:

  • ONSDAG kl. 14.30 - 18.00: 5.klasse til 10. klasse
  • FREDAG kl. 17.00 - 22.00: 7. klasse til 10. klasse og elevar VGS
  • LAURDAG kl. 19.00 - 23.00: 8. klasse til og med elevar frå VGS

Dei laurdagane det er nattkafe, opnar vi ungdomsklubben for mellomtrinnet.
Desse laurdagane kan elevar frå 5. – 7. klasse vere på klubben frå kl. 18.00 – 22.00.

Visste du at ungdomsklubben har Snap?
Søk KEMFU Nissedal og følg med på kva som skjer.

Nattkafe på bedehuset i Treungen

Nattkafe på bedehuset er for ungdomstrinn og elevar frå vidaregåande skule.
Det vert invitert til pizza, spel, luftgeværskyting og leikar.
 
Desse laurdagane er det ope: 

  • Laurdag 20. januar frå kl. 20.00 – 23.00
  • Laurdag 24. februar frå kl. 20.00 – 23.00
  • Laurdag 23. mars frå kl. 20.00 – 23.00
  • Laurdag 27. april frå kl. 20.00 - 23.00