Velkomen til Fleirbrukshuset ved Tveit skule i Treungen.

Fleirbrukshuset har storsal, Foaje, garderobeanlegg, basseng, kinosal, trimrom og øvingsrom.
Skulane nyttar lokala på dagtid. Lag, organisasjonar og privatpersonar kan bestille tid og rom på kveldstid.
Arrangement i Fleirbrukshuset blir annonsert i Vest-Telemark blad, Facebook og under nettkalenderen: Kva skjer i Nissedal.

Opningstider
Fleirbrukshuset fylgjer skuleruta, men er ope i haustferien, vinterferien og delar av jol- og påskeferiar. På raude dagar er Fleirbrukshuset stengd.

Besøksadresse: Solås 2, 3855 Treungen