Leige av ljos-/lydutstyr Beløp
Ljosutstyr, lita pakke pr. time 300
Ljosutstyr, stor pakke pr. time 600
Lydutstyr, lita pakke pr. time 300
Lydutstyr, stor pakke pr. time 600