Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Farleg avfall

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Kommunen skal sørgje for at det finst mottak der du kan levere farleg avfall. Sørg for at emballasjen er tydeleg merka med opplysingar om innhaldet. 
   
  Eksempel på farleg avfall frå hushald er:
  • Reingjeringsmiddel
  • Måling
  • Lim
  • Lakk
  • Sprayboks
  • Lysstoffrøyr
  • Løysemiddel
  • Bilpleiemidel
  • Bilolje
  • Båtpleiemidel
  • Skismørjing med fluor/fluorkarbon
  • Skirens
  • Bekjempningsmiddel
  • Naglelakk
  • Naglelakkfjernar

  Målgruppe

  Hushald og verksemder med mindre mengder farleg avfall.

  Kriterium/vilkår

  Kommunen si plikt avgrensar seg til å ta imot inntil 1000 kg totalt per år per avfallseigar. 

  Pris for tenesta

  For hushald er det gratis å levere farleg avfall. Renovasjonsavgifta dekkjer dette. Verksemder må betale gebyr når avfallet blir levert.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar


  IATA IKS (Indre Agder og Telemark Avfallsselskap)

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste, sjå avfallsforskrifta kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer kva for avfallstypar som er farleg avfall.

  Forskrifter

  Avfallsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:45
  Gyldig fra
  2012-12-21
  Gyldig til
  2019-12-31