Aldersbustadar

Aldersbustadar - Pris pr. mnd.  
Odanne 1, store kr 5.150
Oddane, 2. høgda B14, A og B kr 5.040
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim kr 5.150

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar - Pris pr. mnd  
Omsorgssenteret kr 5.830
5 nye omsorgsbustadar v/NOS kr 7.500
Kåsa B, C, D kr 6.460
Kåsa bustad A, E kr 7.435

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar - Pris pr. mnd  
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) kr 4.760
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) kr 2.490
Dølali rekkjehus (prøvebustad) kr 5.040
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) kr 5.040
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  kr 4.400
Kåsa-Solli (prøvebustad) kr 6.865
Solås - Prøvebustad kr 6.865
Forstandardbustad kr 6.865
Vasstårnet   
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt kr 7.240
Bu til turistinformasjonen kr 1.610
Lokstallen kr 1.020
Fjonesundet kr 3.110

Pelsdyrområde

Pelsdyrområde  
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  kr 435

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset   
Laurdag/ sondag eller båe dagar kr 1.790
Tillegg for fredag kveld kr 715
Vekedagar/ kveldar  kr 715