Aldersbustadar

Aldersbustadar leige pr. mnd. Beløp
Odanne 1, store 5 630
Oddane, 2. høgda B14, A og B 5 510
Oddane 2, underetasje C og D  
Framnes II - Fredheim og Roheim 5 630

Omsorgsbustadar

Omsorgsbustadar leige pr. mnd. Beløp
Omsorgssenteret 6 375
5 nye omsorgsbustadar v/NOS 8 200
Kåsa bustad A, B, C, D, E 7 065

Kommunale bustadar

Kommunale bustadar, leige pr. mnd. Beløp
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) 5 205
Framnes hybelleilighet (prøvebustad) 2 725
Dølali rekkjehus (prøvebustad) 5 510
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) 5 510
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  4 815
Kåsa-Solli (prøvebustad) 7 500
Solås - Prøvebustad 7 500
Forstandardbustad 7 500
Vasstårnet    750 
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt 7 920
Bu til turistinformasjonen 1 760
Lokstallen 1 040
Fjonesundet 3 405

Pelsdyrområde

Leige av pelsdyrområde pr. daa. Beløp
Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne) 435

Leige av Mila aktivitetssenter, Fleirbrukshuset, Kyrkjebygda oppvekstsenter

Leige av Mila aktivitetssenter, Fleirbrukshuset, Kyrkjebygda oppvekstsenter Beløp
Laurdag/ sondag eller båe dagar 1 900
Tillegg for fredag kveld 760
Vekedagar/ kveldar  760