Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vegvedlikehald

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan melde frå til kommunen dersom det er forhold ved ein kommunal veg som svekkjer framkomsten eller trafikktryggleiken. Det kan til dømes vere hol i vegen, manglande gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehald av kommunale vegar. Fylkeskommunane sørgjer for fylkesvegar og staten for riksvegane. Kommunen kan stengje ein veg dersom vêr- og føretilhøva ikkje gjer det mogleg å halde han open. Vedlikehaldet omfattar køyrebane, bankettar, skråningar og dreneringssystem.

  Oppgåvene kan vere

  • feiing og reinhald
  • fjerning av søppel
  • klipping av vegetasjon
  • rydding i kraftsoner
  • vegoppmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren

  Omfanget av desse oppgåvene blir vurdert ut frå behov og kommuneøkonomi. Dersom vegtilstanden er slik at det oppstår skadar eller ulukker, gjeld dei alminnelege erstatningsreglane. 

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Sjå spesielt forurensningslova § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg
   

  Lover

  Forurensningsloven
  Veglova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for teknisk drift
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Ben David Berås
  Tittel:Konstituert einingsleiar teknisk drift
  Telefon:35 04 85 96
  Mobil:91 67 00 12
  Epost:ben.david.beras@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2024-04-11 14:44
  Gyldig fra
  2012-12-21
  Gyldig til
  2019-12-31

Tjenester