Vedlegg til formannskap og kommunestyre

Store vedlegg til formannskapet og kommunestyret blir publisert her.

Formannskap Dato
Rapport for 1. tertial - 2024 30.05.24
Årsmelding 2023 30.05.24
Uprioriterte tiltak/Alternative innsparingstiltak (rosa blekke) (pdf) 22.11.23
Budsjett/økonomiplan 2024-2027 (pdf) 22.11.23
Rapportering 2. tertial 2023 (pdf) 19.10.23
Årsmelding 2022 (pdf) 01.06.23
Rapportering 1. tertial 2023 (pdf) 01.06.23
Uprioriterte tiltak/Alternative innsparingstiltak
Budsjett/økonomiplan 2023-2026 (pdf)
17.11.22
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2023-2026
Kommunedirektøren sitt framlegg (pdf)
17.11.22
Rapportering 2. tertial 2022 (pdf) 05.10.22
Rapportering 1. tertial 2022 (pdf) 03.06.22
Årsmelding 2021 (pdf) 03.06.22
Plankart Felehovet sør-Reinsvatn, revidert etter f-sak 029/22 datert 08.04.2022 (pdf) 28.04.22

 

Kommunestyret Dato
Rapport for 1. tertial - 2024 13.06.24
Årsmelding 2023 13.06.24
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2024-2027 - tilråding formannskapet (pfd) 14.12.23
Uprioriterte tiltak/alternative innsparingstiltak (Rosa blekke) (pdf) 14.12.23
Rapportering 2. tertial (pdf) 01.11.23
Årsmelding 2022 (pdf) 15.06.23
Rapportering 1. tertial 2023 (pdf) 15.06.23
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2023-2026 (pdf) 08.12.22
Uprioriterte tiltak/alternative innsparingstiltak (Rosa blekke) (pdf) 08.12.22
Rapportering 2. tertial 2022 (pdf) 20.10.22
Rapportering 1. tertial 2022 (pdf) 16.06.22
Årsmelding 2021 (pdf) 16.06.22
Plankart Felehovet sør-Reinsvatn, revidert etter f-sak 029/22 datert 08.04.2022 (pdf) 12.05.22
Reguleringsplan RV 41 - Treungen - Stråndrak og Nes - Kyrkjebygda - godkjenning (pdf)  23.04.20

Møtedokument 1838-1912

IKA Kongsberg har gjort møtebøker frå 1838-1912 digitale.

Her finn du møtebøkene