Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Krisepakke for frivilligheita

Ny krisepakke for frivilligheita

Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydele...
Sommarblomster

Krisesenter - ein kritisk samfunnsfunksjon

Krisesenteret er eit tilbod til deg som er utsatt for vald eller overgrep frå ein partner, familie eller andre du har eit nært forhold til. Du treng i...
Jettegrytene

Jettegrytene stengt for bading

NB! Agder Energi melder 12.08.20 om stor vassføring og fulle magasin ved jettegrytene og vassdraget nedanfor. Det er difor for tida ikkje mogleg å bad...
Foto; CDC, Alissa Eckert

Informasjon og status per 16.07.20

Ingen bekrefta smitta per i dag. Det har i dag vore møte mellom kriseleiinga og arrangør av Treungen mikrocamp og sommarfest.
Felehovet_sør-Reinsvatn_bilde

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok formannskapet 25.06.20 (sak 076/20) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Felehovet sør og Reinsva...
Kyrkje i Nissedal

Ledig stilling som organist

2. gangs utlysning Organist/meninghetsmusikar inntil 60 % fast stilling i Nissedal Søknadsfrist 25. august 2020,