Vi har svart IMDi på oppmodinga, og må nå berre vente på at dei har flyktningar registrerte og klare for å kome til oss.
Vi treng sjølvsagt litt lenger tid til å få tilsett i stillingane som er utlyste. Søknadsfristen er til søndag, og vi har første tilsettingsmøte allereie tysdag 5. april.
Når vi får forespørsel frå IMDi på konkrete personer, kan vi gå i dialog om busettingstidspunkt, slik at vi har husvære og personell på plass.


Beste helsing,

Reidun Carol Retterholt
Einingsleiar oppvekst og kultur