Eventuelle merknader skal sendast:
Nissedal kommune v/kommunedirektør,  Treungvegen 398 3855 TREUNGEN.

Forslaget blir med dette lagt ut til offentleg ettersyn, jf. pbl §10-1.
Dokumentet ligg i resepsjonen på kommunehuset og her på heimesida.

 

Med helsing 

Sverre Sæter
Kommunedirektør


Vedlegg:

  1. Planstrategi 2021 - 2023 - Forslag til offentleg ettersyn - pdf
  2. Folkehelseprofil-2020-nb-3822-Nissedal - pdf
  3. Kommunefakta frå SSB om Nissedal kommune - pdf