Det er sett i gang arbeid med kulturminneplan for Nissedal kommune. Formannskapet har vedtatt ein disposisjon for planinnhaldet, jf. sak 093/23. 

Innspel eller merknader til planarbeidet kan sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no.

Kommunedirektøren

Formannskapsvedtak 093/23
Disposisjon kulturminneplan