Damkollen bustadfelt

 

Om tomtefeltet på Damkollen:

 • Store og sentrale tomter
 • Ligg nærme Nisser, turområde, skule, sentrum og idrettsanlegg

Meir informasjon og tomteprisar finn du i kommunekartet

Sjå også annonse på finn.no

I kommunekartet er dei ledige tomtene merkte gult.

Slik finn du føresegner:

 • Klikk på tomta du er interessert for å få meir informasjon
 • Kartlagsinfo kjem opp på høgre side
 • Klikk på sjekk fleire kartlag
 • Klikk på reguleringsplan og velg arealsformålsområde
 • Klikk så på WebPlan-WebHotel3
 • Her vil føresegner, plankart og eventuelle andre dokument ligge

Tveitsund bustadfelt

Tveitsund bustadfelt
Kalis Foto
Om tomtefelta i Tveitsund:

 • Er opparbeida med vatn og avløp fram til tomtegrense
 • Har el-forsyning fram til tomtegrense
 • Har asfaltere internvegar og gateljos
 • Er opne og barnevenlege med godt utsyn
 • Ligg nærme skule, sentrum og idrettsanlegg

Meir informasjon og tomteprisar finn du i kommunekartet

Sjå også annonse på finn.no

I kommunekartet er dei ledige tomtene merkte gult.

Slik finn du føresegner:

 • Klikk på tomta du er interessert for å få meir informasjon
 • Kartlagsinfo kjem opp på høgre side
 • Klikk på sjekk fleire kartlag
 • Klikk på reguleringsplan og velg arealsformålsområde
 • Klikk så på WebPlan-WebHotel3
 • Her vil føresegner, plankart og eventuelle andre dokument ligge

Kåsa-Solli bustadfelt

Kåsa-Solli (13).JPG
Kalis Foto

Om tomtefelta i Kåsa-Solli:

 • Er opparbeida med vatn og avløp fram til tomtegrense
 • Har el-forsyning fram til tomtegrense
 • Har asfaltere internvegar og gateljos
 • Er opne og barnevenlege med godt utsyn
 • Ligg nærme skule, sentrum og idrettsanlegg

Meir informasjon og tomteprisar finn du i kommunekartet

Sjå også annonse på finn.no

I kommunekartet er dei ledige tomtene merkte gult.

Slik finn du føresegner:

 • Klikk på tomta du er interessert for å få meir informasjon
 • Kartlagsinfo kjem opp på høgre side
 • Klikk på sjekk fleire kartlag
 • Klikk på reguleringsplan og velg arealsformålsområde
 • Klikk så på WebPlan-WebHotel3
 • Her vil føresegner, plankart og eventuelle andre dokument ligge

Administrasjon av sal

Det er eining for teknisk som administrerer sal av kommunale bustadtomter i Nissedal kommune.

 • Tomtene blir seld etter gjeldande reguleringsplan
 • Kjøpar er sjølv ansvarleg for å setje seg inn i og følgje gjeldande planverk, lovar og reglar.
 • Alle tiltak skal gjerast etter plan- og bygningslova og godkjennast av formannskapet i kommunen før byggjestart.