Ein viktig del av den tradisjonelle jolegateopninga, er ordførarens tale. Den vil ordførar Halvor Homme gjerne dele med dykk likevel, her på heimesida/facebook, sidan vi ikkje kan møtast i sentrum.

Med ynskje om ei god førjolstid til dykk alle!