Enkelte veger kan avvike frå dette. Restriksjonane trer i kraft frå det tidspunkt skilt blir satt opp og fram til skilt blir fjerna. Unntak fra restriksjonar inntil 8 tonn gjeld for renovasjon, rutebuss, fòrbil (bulk), mjølkebil, bergingsbil, utrykningskjøretøy og maskiner til vegvedlikehold.