Informasjon frå Norges idrettsforbund, Vestfold og Telemark idrettskrets: 

"Det er med glede at Vestfold og Telemark idrettskrets sammen med Viken idrettskrets og Innlandet idrettskrets kan meddele at vi nå ruller ut den nye tilskuddsordningen Grønt lys for idretten. Dette kan vi gjøre takket være økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Formålet med tilskuddsordningen er å få ned energiforbruket til idrettsanlegg i de tre idrettskretsene/ fylkene. Dette skal skje gjennom å støtte idrettsanlegg som ønsker å legge om til LED-belysning.

Informasjon om støtteordningen finner dere her.

2. februar klokken 18.00 arrangerer vi et digitalt fellesmøte hvor dere kan komme med spørsmål til tilskuddsordningen. Agenda for møtet vil være å orientere om støtteordningen samt besvare spørsmål fra møtedeltakerne. Påmelding til møtet gjøres her. Innkalling til møtet sendes ut dagen før.

Støtteordningen er rettet mot alle som er berettiget til å søke om spillemidler, inkludert kommuner.

Første tildelingsrunde er fra 25. januar til 31. mars.

Det har blitt laget en kort informasjonsfilm om Grøn lys for idretten. Se den på informasjonssidene til støtteordningen eller her."