Ordførar, kommunestyret, kommunedirektøren m/ leiargruppa og næraste leiarar var til stades og gjorde stas på jubilantane. 

Feiring av 25 årsjubilantar

På biletet: Kommunedirektør Sverre Sæter, einingsleiar Hannelore Skeimo, jubilant Liv Kristin Oterholt , jubilant Linda Solberg, jubilant Reidar Saga, einingsleiar Reidun Carol Retterholt og ordførar Ian Parry-Jones

Me takkar for lang og tru teneste i Nissedal kommune, og triveleg ettermiddag! 

Foto: Anne Aarak