Me takkar for lang og tru teneste i Nissedal kommune, og triveleg ettermiddag!

På biletet: Jorunn Fossen Homme, Gunn Jorunn Lauvdal, ordførar Halvor Homme og Jarle Bruun Olsen. 

Foto: Anne Aarak