Nissedal kommune har i dag sendt ut brev til bedriftsleiarar i kommunen med ei invitasjon og oppmoding om deltaking for tilsette på folkehelsedag 1. mars. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev innan veka er omme, ber vi deg sende epost til reidun.retterholt@nissedal.kommune.no, så skal eg få sendt brevet direkte på epost.

Beste helsing,

Reidun Carol Retterholt
Einingsleiar oppvekst og kultur
Nissedal kommune

350 48 407 ||| 959 21 972