Ordførar takka kvar einskild av dei med utvalde ord, og det vart i sum ei flott og minnerik markering.

Ingunn Solberg, som også er jubilant, kunne ikkje delta, men skal feirast med eininga si dag.