Planen viser m.a. byggeområde for 17 frittliggande heilårsbustader med tilhøyrande føresegner.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 28.06. – 31.08.23. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no  innan 31.08.23.

Meir informasjon om planen her

Kommunedirektøren