Merknad sendast: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen eller på e-post til postmottak@nissedal.kommune.no innan 13. mars 2024

Spørsmål til saka kan sendast på e-post til: mona.straume@nissedal.kommune.no

Søknad etter forenkla planprosess
Tilleggsopplysninger
Planendring (Kart)

Gjeldande plan finner du på:  https://www.arealplaner.no/nissedal4030/arealplaner/115

Kommunedirektøren