Slik er programmet for møtet:

  • Velkomst ved ordførar i Åmli, Bjørn Gunnar Baas
  • Presentasjon av moglegheitsstudie ved landskapsarkitekt Tone Telnes, Feste Sør
  • Presentasjon av førprosjekt ved Kari Hagelia Olstad
  • Vinn-vinn: Fellesinteresser og moglegheiter for utbyggar og grunneigar ved Sigmund Pedersen og Ole Tom Tjuslia
  • Visit Sørlandet og Visit Telemark om satsinga på Nidelva som reisemål
  • Spørsmål frå salen
  • Vegen vidare for Nidelvaprosjektet

Møteleiar: Styrk Fjærtoft

Enkel servering

Møtet er fyrst og fremst meint for alle grunneigarar langs Nidelva, men alle interessera er velkomne til det opne møtet i Åmli tysdag 26. april!