Som ein del av oppfølginga av nye retningslinjer for Trygge brukermøter i NAV, har Støtteteam sikkerhet og eiendom frå arbeids- og velferdsdirektoratet vore på besøk i alle lokasjonane til NAV Vest-Telemark. På bakgrunn av funn ved gjennomgang av desse, vil NAVs lokasjonar i Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid f.o.m. tysdag 13. februar bli mellombels stengt for fysiske brukersamtaler. Det vil ikkje vere mogleg å få tenester på «drop in» ved desse lokasjonane. Det vil bli iverksett kompenserande tiltak i samarbeid med kommunane for å få opna desse lokasjonene raskt igjen.

Vi arbeider systematisk med trygge brukermøter og det er svært viktig at ansattes trygghet er godt ivaretatt i enhver sammenheng. Hovedverneombudet har vært sentral i dette arbeidet, og vi er enige om at vi forholder oss til anbefalingene fra Støtteteamet. De har anbefalt at vi unngår å ha møter med eksterne i Fyresdal, Seljord, Vinje og Kviteseid, i tillegg til lokasjonen i Nissedal som ble stengt for brukermøter for halvannen uke siden, seier direktør ved NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Ein ser på løysingar

På bakgrunn av at lokasjonene i Fyresdal, Nissedal, Seljord, Vinje og Kviteseid nå er stengt for brukermøter, blir brukermøtene flyttet til hovedkontoret i Dalen eller gjennomført digitalt. De som bruker våre tjenester skal bli godt ivaretatt uansett. De som allerede har planlagt digitale møter vil dermed ikke bli påvirket av dette, fortel NAV-leiar i Vest-Telemark, Gerd Kari Skaalen. Brukerne på disse kontorene vil bli fulgt opp og ivaretatt. Alle ansatte blir informert om dette og vi kommer til å tilpasse oss disse anbefalingene som vi har fått av støtteteamet. Vi tar sikkerheten på alvor og alle som har timeavtale hos oss vil få beskjed om endringene, fortset ho.

Gina Nordahl er hovudverneombod i NAV Vestfold og Telemark og er tydeleg på at dette er eit nødvendig tiltak for å ivareta god nok sikkerheit på dei aktuelle lokasjonane. 

Jeg mener det ikke er forsvarlig å opprettholde brukermøter ved disse lokasjonene og jeg har vært tydelig i min anbefaling. Jeg er fornøyd med at dette blir tatt på alvor og mener det ikke er noe alternativ til stengning av de aktuelle lokasjonene, seier ho.

Kommunedirektør i Tokke kommune, Finn Arne Askje, fortel at anbefalingane frå Støtteteamet for sikkerhet og eiendom er behandla i partnerskapet og kommunedirektørane er informert om strakstiltaket. 

For oss er det viktig å arbeide målrettet for å få gjenåpnet lokasjonene, og at brukerne ivaretas på en betryggende måte. De som trenger nødhjelp og som ikke kan benytte digitale tjenester, skal fortsatt få ivaretatt sitt behov, seier han.

Vårt arbeid med å trygge ansatte og sikre lokalene våre vil fortsette. Det betyr at det kan komme flere tiltak i vår region fremover, seier direktør for NAV Vestfold og Telemark Anders Anundsen.

Kontaktinformasjon:

  • Anders Anundsen: 96 51 15 15
  • Gerd Kari Skaalen: 95 83 22 11
  • Finn Arne Askje: 95 07 66 37
  • Gina Nordahl: 95 91 42 49