Registrer dykk på https://new.tilskuddsportalen.no og kom i gang med å søke etter eksterne midlar til di foreining.

Det er gratis for lag og foreiningar å bruke tenesta.