Merknad sendast: Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen eller på e-post til postmottak@nissedal.kommune.no innan 2 februar 2024.

Søknad etter forenkla planprosess
Beskrivelse av endring etter forenkla prosess
Reguleringsføresegner
Planendring (plankart)
Arealtabell

Kommunedirektøren