• Oversikt over kommunale avgifter og eigedomsskatt
  • Historikk på tidlegare betalte kommunale avgifter til Nissedal kommune
  • Grunnbok- og matrikkelopplysingar om eigedommane dine
  • Du kan stille spørsmål eller melde ifrå om feil/manglar direkte til Nissedal kommune via elektronisk skjema

Du loggar deg enkelt inn via ID-porten og får tilgang på opplysningar om eigedomar der du er registrert som eigar. Min Eigedom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer.

Har du eigedomar i andre kommunar, må desse kommunane også tilby Min Eigedom for at du skal få tilgang til all informasjon. Om kommunane ikkje har denne tenesta, vil du likevel få tilgang til grunnbok- og matrikkelopplysingar. 

Min Eigedom