Over 70% av borna i målgruppa har delteke i kampanjen, og det er langt over landsgjennomsnittet (27,8%).
 
177.825 sider har borna her i kommunen samla lest/høyrt på lydbok frå juni- august, det er flott!
Statistikken viser at borna i Nissedal kommune er nest best i heile Vestfold og Telemark!

Det er moro at så mange born er glade i å lese og høyre lydbok.
 

Helsing Kristin og Anne på biblioteket