Prosjektadministrasjonen for "Forprosjekt Nidelva", Anne-Hege Svartdal frå Visit Telemark, Tone Telnes frå Feste og Monica Sølyst frå Faun, er veldig glade for alle tilbakemeldingane som har kome inn i etterkant av folkemøta dei haldt i Treungen og på Frolands Verk i september, og dei jobbar nå vidare med å implementere alt i tiltakslista dei utarbeider.

Her kan du sjå presentasjon, referat og oppsummering frå møta: