Skulle det bli eit alternativt program vil me kome tilbake med informasjon om dette.