Vaksineanbefalingar for våren 2023:


• Ny oppfriskningsdose anbefales til personar 75 år og eldre, samt bebuarar på sjukeheimar.
• Ei ny dose vil vere særleg aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for dei som har ein eller fleire underliggande risikofaktorar.
• Det bør ha gått meir enn 6 månedar sidan forrige dose.

Du må sjølv ringe legekontoret for å bestille time til vaksinering. For bestilling av time ringer du: 350 48 420

Les meir på www.fhi.no