Planprogrammet ligg på kommunehuset, 3855 TREUNGEN.

Fristen til å kome med innspel til sjølve planarbeidet er forlenga til 01.08.22.

Innspel sendast til: info@nissedal.kommune.no eller til Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN.