Han er 26 år gamal og er ein ven av ein av våre ukrainske familier som alt er busette her. Han har sjølv ønskt å kome til oss, så det er supert! 


Beste helsing,
Reidun Carol Retterholt 
Einingsleiar oppvekst og kultur