• Veke 26 – 28: Kl. 08.00 – 15.00
  • Veke 29 – 30: Kl. 09.00 – 14.00
  • Veke 31 – 32: Kl. 08.00 – 15.00

Telefontid

Måndag - fredag mellom kl. 08.00 -15.00 (stenger kl. 14.00 i veke 29-30)

Legevakt/ Arendal legevakt - tlf. 116 117

Kvar dag etter legekontoret si stengetid, frå kl. 15.00, og helg (frå kl. 14.00 i veke 29-30)

Reseptar, timebestillingar o.a

Sjekk gjerne "din side" på www.helsenorge.no eller apoteket om du allereie har reseptar, før du ringer legekontoret. 

Telefon Åmli Apotek: 37 08 11 52.
Telefon Kviteseid Apotek: 35 06 88 80.

Dersom du ikkje møter opp til avtalt konsultasjon, og ikkje gjev beskjed innan kl. 14 dagen før, må du likevel betale for timen. 
Faktura blir sendt inkl. administrasjonsgebyr.

Du må ha rekvisisjon frå lege for å ta blodprøver.


Transport til sjukehus og spesialistar

Når du ikkje kan nytte rutegåande transport eller køyre eigen bil, kontakt køyrekontoret på telefon 05515.
Ved medisinsk grunnlag, kontakt oss.
Informasjon om transport til sjukehus og spesialistar les meir på pasientreiser.

Fastlege

Ved bytte av fastlege, sjå HELFO si nettside om fastlege eller ring: 810 59 500.  

Frikort

Har du spørsmål om Frikort? Ring Helfo si Frikort telefon: 815 700 50 eller sjå nettsida deira.