Telefonnummeret til legekontoret er 35 04 84 20

Telefonen er open kl. 08.00 -15.00

Legevakt/ Arendal legevakt - tlf. 116 117

Kvar dag etter legekontoret si stengetid og helg/heilagdagar. 

Tilsette ved kontoret:

 • Andreas Myklebust, kommuneoverlege og fastlege
 • June Hegland, fastlege (vikar)
 • Maria Birkeland, turnuslege/ LIS1
   
 • Anniken Eilefstjønn Grimstveit, legesekretær
 • Tove Neset, sjukepleiar
 • Rebekka Lauvdal, sjukepleiar (vikar)
 • Julia Trontveit Vik, legesekretær (vikar)
 • Hild Riseth Fjone, avdelingsleiar helse

Telefonkonsultasjon

Har du behov for telefonkonsultasjon med lege send forespurnad digitalt på Helsenorge.no eller ring legekontoret. 
NB! Telefonkonsultasjonar blir taksta som ein vanleg konsultasjon. Faktura vil bli ettersendt. 

Reseptar, timebestillingar o.a

Sjekk gjerne "din side" på www.helsenorge.no eller apoteket om du allereie har reseptar, før du ringer legekontoret. 

Last gjerne ned appen, så blir det enklare. 

Telefon Åmli Apotek: 37 08 11 52.
Telefon Kviteseid Apotek: 35 06 88 80.

Dersom du ikkje møter opp til avtalt konsultasjon, og ikkje gjev beskjed innan kl. 14 dagen før, må du likevel betale for timen. 
Faktura blir sendt inkl. administrasjonsgebyr.

Blodprøver

 • Måndag til onsdag frå kl. 08.00 – 14.00
 • Torsdag frå kl. 08.00 – 11.00.

Du må ha rekvisisjon frå lege for å ta blodprøver.

Transport til sjukehus og spesialistar

Når du ikkje kan nytte rutegåande transport eller køyre eigen bil, kontakt køyrekontoret/pasientreiser på telefon 05515.
Ved medisinsk grunnlag, kontakt oss.

Her finn du meir informasjon om transport til sjukehus og spesialistar: https://www.helsenorge.no/pasientreiser/