I sommar bur dei på ein hytte på Best, inntil vi finn ei varig løysing etter ferien.

Ta godt imot dei:)


Beste helsing,

Reidun Carol Retterholt
Einingsleiar oppvekst og kultur