Me har gleda av å invitere deg til temakveld om kommunikasjon og samhandling med personar med demens. Foredragholdar er Kirsti Solheim. Kirsti er utdanna psykiatrisk sjukepleiar og er ein anerkjent foredragshaldar. Ho har lang erfaring frå arbeid i kommunehelsetenesta samstundes som ho sjølv har vore pårørande for fleire personar med ei demensdiagnose.     
 

  • Dato: 16.04.24                                                                                   
  • Klokkeslett: 16.00-20.00
  • Stad: Fleirbrukshuset

Program:

  • Kl. 16.00-16.15: Velkomen og informasjon om demens satsninga i Nissedal kommune v/ Hannelore Skeimo
  • Kl. 16.15-17.30: Foredrag om kommunikasjon og samhandling med personar med demens v/ Kirsti Solheim
  • KL. 17.30-18.00: Pause med servering av rundstykker, frukt og kake
  • KL. 18.00-19.00: Foredrag om kommunikasjon og samhandling med personar med demens v/ Kirsti Solheim
  • Kl. 19.00-19.15: Liten pause med påfyll av kaffi, kaffe og frukt
  • KL. 19.15-20.00: : Foredrag om kommunikasjon og samhandling med personar med demens v/ Kirsti Solheim

Me håpar på fullt hus denne kvelden om dette viktige temaet!


Arrangør: Eining for velferd saman med Frivilligsentralen, Helselaget, Bygdekvinnelaget, Eldrerådet og Pensjonistforbundet