1. Mann 65 år
  2. Mor 43 år, gut 8 år
  3. Mor 40 år, jente 14 år

Beste helsing,

Reidun Carol Retterholt

Einingsleiar oppvekst og kultur