Måndag 23. oktober 2023

 • Kl. 08.30-11.30
 • Kl. 13.00-14.30

Tysdag 24. oktober 2023

 • Kl. 14.00-17.30

Ring legekontoret for bestilling av time på telefon 35 04 84 20.

 Pris
 • Influensavaksine: kr 200 for alle i tillegg til eigenandel på kr 61 for dei som ikkje har frikort. Gratis for helsepersonell med pasientkontakt. 
 • Koronavaksine: Gratis 
 Betaling 

Du kan betale med kort. 

Målgrupper:

 • Alle frå 65 år og oppover
 • Gravide etter 12 svangerskapsveke. Gravide i 1. trimester med anna tilleggsrisiko kan og få tilbod om vaksine
 • Prematurt fødde born, særleg born fødd før veke 32, frå 6 månader til 5 år
 • Born og vaksne med:
  • Diabetes type 1 og 2
  • Leversvikt eller nyresvikt
  • Kronisk lungesjukdom
  • Hjerte og karsjukdom
  • Kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • Svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • Anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer ein alvorleg helserisiko etter vurdering av lege
 
 Pneumokokkvaksinering – Vaksina bør tas kvart 6. år og er anbefalt alle frå 65 år eller etter anbefaling frå lege. Ta kontakt med fastlege for bestilling.