Nissedal kommune må stenge vatnet i en lengre perioden kring Spar butikken. Dette er ei omkopling som kan ta ein del tid og nokre kan oppleve ustabilt trykk og grums i vatnet, ev. kan vatnet bli stengt. Fyll opp nokre bøtter og ekstra flasker med vatn viss det skulle vera behov for det. Omkoplinga blir oppdatert på nettsida gjennom dagen. 

Helsing teknisk