Prisen kan bli delt ut til eit lag eller organisasjon, ein eller fleire personar som har gjort ein særskilt innsats for det frivillige i Nissedal kommune.

Forslag på kandidat med grunngjeving kan du sende på e-post til: anne.espelid@nissedal.kommune.no

Det er Nissedal formannskap som avgjer kven som får frivilligprisen, og den vil bli delt ut på kulturkvelden 5. november i Fleirbrukshuset.

Frist for å kome med innspel er 20. oktober.