Frist for å svara på SMS er 05.01.2024. 

Dersom ein ikkje har høve til å lese av innan fristen 05.01.2024, vil ein få tilsendt avlesingskort med ny frist i slutten av januar.

For å registera målarstand svarar ein på SMS`en. Skriv inn vassmålarstanden, bare heile tall. Ikkje ta med raude tal eller tal bak komma.
Ikkje skriv inn tekst eller teikn som punktum eller liknande.

Er det spørsmål vedr vassmålaravlesing kan ein sende ein e-post til gunn.strand@nissedal.kommune.no