For meir informasjon om vassmålaravlesing sjå her

Samtidig vil Nissedal kommune minne om tenesta Min Eigedom. Her får du innsyn i all informasjon om kommunale avgifter, forbruk o.l knytt til vatn, avløp og eigarforhold m.m.

For meir informasjon om Min Eigedom sjå her.