Årets tema er Lag plass:
" Å føle tilhørighet er et grunnleggende behov. Det er følelsen av å være en ønsket del av et fellesskap hvor du blir respektert, sett og forstått som den du er. Å omgi oss med mennesker som tåler følelsene våre, virker beskyttende mot langvarig stress og angst. Det kan også redusere risikoen for følelsesflukt gjennom for eksempel rus eller isolasjon. Flere studier peker også på at tilhørighet på arbeidsplassen har mer å si for trivselen enn både lønn og anerkjennelse."

Les meir om årets tema, og sjå korleis du kan gjere ein forskjell:
https://www.verdensdagen.no/

  • 29. september – Bok + Film. Skulekino for ungdomsskulen med filmen «Hør her’a» og formidling av tema #lagplass før filmen, på biblioteket kl. 12.00 og film kl 12.30. I samarbeid med Den kulturelle skulesekken og Bygdekinoen. 
  • 2. oktober – Psykisk helse på arbeidsplassen og i kvardagen, #lagplass.

Dei tilsette i psykisk helse besøker kommunehuset og står på stand utanfor Spar.
Kl. 11.00 – 13.00: På Spar
Kl. 13.00 – 15.00: På kommunehuset

  • 3. oktober – Eldredagen og markering av verdsdagen på Mila. 

Kl. 12.00: Lunsj laga av Bygdekvinnelaget. Heimelaga brød og karbonade med kake og kaffe
Kl. 13.00, velkomen ved prostidiakon Eilev Eriksstein og foredrag med Henrik Syse. #lagplass
Arrangørar: Nissedal pensjonistlag, Nissedal Eldreråd, Nissedal 
bygdekvinnelag, Nissedal Frivilligsentral og Nissedal kommune. 

  • 4. oktober – Vandring i skumringstimen frå Landvik til Årekrokane

Start kl. 18.00 i Landvik med felles vandring til Årekrokane, der vi møtes for bålkos, bollar og saft/kaffe og hyggeleg samvær. Vi høyrer på Prostidiakon Eilev Eiriksteins kloke ord om å høyre til og Alma H Tveit syng. #lagplass
Arrangør: Nissedal frivilligsentral, Nissedal kommune i samarbeid med Nissedal Røde kors og Prostidiakon Eilev Erikstein

  • 11. oktober – Bok + kino. Markering av verdensdagen for psykisk helse med tema #lagplass i lyrikk og poesi på biblioteket, og film-matine´med filmen «Skolen ved verdens ende». Sett opp av bygdekinoen.

Arrangør: Nissedal bibliotek, Bygdekinoen og Nissedal kommune

  • 16. oktober – barselgruppe med tema #Lagplass Kl.11.00-12.30 på Mila aktivitetssenter
  • 20. oktober – lavterskeltilbud på Frivilligsentralen med underholdning. Vi lager plass på sentralen kl. 11.00 
  • 27.oktober – Bok + Film. Skulekino med filmen «Lars er LOL». og formidling av tema #laplass før filmen, på biblioteket kl. 12.00 og film kl. 12.30.

For mellomtrinnet på Tveit skule og Kyrjkebygda oppvekstsenter.
I Samarbeid med Den kulturelle skulesekken og Bygdekinoen.

Heile oktober:
Bokutstilling på biblioteket med tema #LagPlass på biblioteket.
Miljøterapeut Runa Vee Tveit og fysioterapeut Lena H Sanden i skulehelsetenesta besøker alle klasser i ungdomsskulen og har om tema #lagplass.
Bli med å lage plass