Søknad om støtte frå denne potten vert å sende kommunen innan 15.03.2021. 

Send søknaden til:

Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen

E-post: postmottak@nissedal.kommune.no

Merk søknaden "Fellestiltak".

For retningsliner sjå her

Rådmannen