Ordførar takka kvar einskild av dei med utvalde ord, og det vart i sum ei flott og minnerik markering.