Saman heiser vi flagget for inkludering, toleranse, ytringsfridom og demokrati og markerer skeivt kulturår; at det 50 år sidan homoparagrafen vart avskaffa.
2022 er skeivt kulturår, og dette er ei feiring av retten vår til å elske kven vi vil.

I samband med at det kan vere vanskeleg å føle seg anleis, utanfor eller ulik andre, har det blitt laga ein film med eit viktig bodskap:
Du er perfekt, slik du er.
Det er mange grunnar til å føle seg anleis og utanfor, det kan vere seksuell legning, men og andre ytre eller indre ting.
Vi vil sei med denne filmen, at det perfekte er, at du er som du er, og at eit samfunn treng alle menneske.
Vi er ulike, og det er bra!
Adrian Øksholt har laga filmen saman med assistent og lærar Per Trygve Fossli Løyte, etter ide frå kultursjefen.
Musikken til filmen, har Rune Sanden laga.
 
Hugs at du er verdifull, og at du er perfekt, akkurat slik du er.