Vi ønskjer alle våre nye og gamle elevar velkomne til skulestart 21. august. 

Oppmøte:

  • Kyrkjebygda oppvekstsenter kl. 08.20
  • Tveit skule/Nissedal ungdomsskule kl 08.45


Beste helsing,
 
Reidun Carol Retterholt
Einingsleiar oppvekst og kultur