Kreftkoordinator skal hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge kvardagen for kreftsjuke og pårørande på ein best mogleg måte, samordne tilbud og tenester i kommunen, og bidra med gode rutiner og system for kreftomsorg i Nissedal kommune.