Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsett ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjonar.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltninga av ordninga.

Les meir om dette på:

Søknadsskjemaet for april–juni opnar rundt midten av august.