“Lina” var til nå stengt pga. rasfare, men nå er det gjort ein god jobb med rydding og div.,  slik at lina nå er trygg att.

Eining for teknisk