Einingsleiar for skule, Roger Steinbakk, har fått jobb i PP-tenesta i Vest-Telemark og går over i ny stilling umiddelbart. 

Rektor på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule, Reidun Carol Retterholt, er konstituert einingsleiar inntil vidare. 
Inspektør på Tveit skule/Nissedal ungdomsskule, Julia Thorgrimsen Volline, er konstituert rektor i same periode.

Reidun og Julia vil i denne perioden dele på rektoroppgåvene på Tveit.

Mvh
Reidun